A+ R A-

Международният съвет на архивите подкрепи проекта ни за експертна мрежа в 12 балкански страни

Проектът „Изграждане на експертна мрежа за популяризиране на архивите в средните училища в Балканските държави” на Държавна агенция „Архиви” в партньорство с Фондация „Зелена улица” получи финансова подкрепа от Международния съвет на архивите (International Council of Archives - ICA).

Проектът е едногодишен и е начална част от дългосрочна програма, насочена към популяризиране на архивите в средните училища в Балканските държави. Целта на проекта е да се създаде мрежа от специалисти, работещи в архивите, които заедно да разработят Стратегия и План за действие.

Участват 12 балкански страни – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Република Македония, Гърция, Косово, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. Работата на балканските специалисти е подпомагана от водещи експерти от Франция и Германия.

Експертите анализират състоянието на учебните програми и механизмите, които ще им помогнат да ги обогатят с ново познание и отношение към архивите. Крайните продукти на проекта са Стратегия за промоция на архивите в средното образование в балканските страни и изработване на План за действие. Двата документа ще бъдат представени на уеб сайта на Държавна агенция „Архиви”, така че членовете на ICA и EURBICA ще имат достъп до тях и ще могат да участват в дискусиите за по-нататъшното им подобряване.